Rozmanitosť a krása kultúr sveta

Naša planéta je krásnym a rozmanitým priestorom, v ktorom má svoje miesto mnoho rozličných kultúr a kmeňov. Žijeme žiaľ dobu, kedy sa postupne zo sveta táto rozmanitosť a unikátnosť vytráca. Mnoho stáročí až tisícročí tradícií sa tak ocitá na pokraji zabudnutia. Som presvedčený, že je našou povinnosťou zachovávať rozmanitosť a krásu jednotlivých kultúr a kmeňov pre budúce generácie. To je aj cieľom môjho projektu.

© 2021, Robert Taraba | Photography | PageBrix