Maroko

Krajina Berberov a príbehov tisíc a jednej noci.

© 2021, Robert Taraba | Photography | PageBrix